www.orduosb.com

Sıkça Sorulan Sorular


Ordu Organize Bölgesinde sanayi parselleri mevcuttur. Üretim alanında faaliyet gösteren firmalara yer tahsisi yapılmaktadır. Yer talepleriniz için bölge müdürlüğü ile temasa geçmeniz halinde sizlerden başvuru evrakları istenecektir. Bunlar başvuru formu ve fizibilite raporu şeklinde talep edilmektedir.

Arsa tahsis talepleri Yönetim Kurulu başkanlığımızca değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanlığımız başvuru dosyanızı inceledikten sonra OSB uygulama yönetmeliğinde belirtilen faaliyetler arasında yer alması halinde, yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda tahsis gerçekleştirilir. Tahsis için önemli kriterlerden bazıları yürütülecek faaliyet kolu, tüketim değerleriniz, istihdam sayılarınız, İlimize ve bölgemize olan katkınız gibi değerler sonuçları ile irdelenmektedir. Yönetim kurulu kararı ile tahsis gerçekleştirilmektedir.

Tahsis başvurunuzun yönetim kurulundan olumlu yönde geçmesi halinde bölge müdürlüğü tarafından 10 iş günü içerisinde size yazı ile tebliğ edilmektedir. Tebliğ aldıktan sonraki 15 gün içerisinde "Satış vaadiyle arsa tahsis sözleşmesi" imzalanarak yer teslimi yapılmaktadır.

Evet, tahsis başvurularınız yönetim kurulu tarafından onaylanmayabilir. OSB Uygulama yönetmeliğine göre yürütmeyi düşündüğünüz faaliyet OSB alanında yapılamıyorsa ve yönetim kurulu tarafından uygun görülmemişse tahsis başvurunuz olumsuz olabilir.Talep sahibi olarak size ve bakanlığımıza gerekçeli kararları ile birlikte 15 iş günü içerisinde yazılı olarak gönderilir.

Arsa Tahsis sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 yıl içerisinde Bölge Müdürlüğümüze ilgili proje evraklarını teslim etmeniz gereklidir. Proje içeriğiniz uygunsa ve bölge müdürlüğü tarafından onaylanırsa Yapı Ruhsatı tarafınıza verilerek inşaat işlemlerine başlayabilirsiniz.

1 yıllık Yapı Ruhsatı almanız için süreniz dolması halinde yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmanız halinde yönetim kurulu kararı ile gerekçeleri incelenerek uygun görülmesi halinde proje teslimi için  6 aylık ek süre verilebilmektedir. Aksi durumda Arsa tahsis sözleşmeniz iptal olmaktadır.

Yapı ruhsatınızın süresi 2 yıldır. 2 yıllık sürenizin dolması halinde yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak gerekçeli durumunuzu anlatarak başvurmanız halinde yöneim kurulu 2 yıllık ek süre vermeye karar verebilir. Toplamda 4 yıllık süreyi tamamlayıp projeyi bitirememişseniz bakanlık 1 yıl daha ek süre verebilmektedir.

Yapı kullanma izni için inşaatı bitirmeniz durumunda gerekli evrakları bölge müdürlüğüne teslim etmeni durumunda bölge müdürlüğü tesisin kontrolü yapıp yapı kullanma izninizi vermektedir.

Yapı kullanma iznini aldıktan sonra üretim hattınızı ve işletmenizi hazır gele getirdiğinizde bölge müdürlüğümüz tarafından gerekli denetim ve kontroller yapıldıktan sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatınız verilmektedir.

Bölge Müdürlüğüne başvurmanız halinde gerekli evraklar istenerek işletmenize elektrik OSB tarafından verilmektedir. Her ayın 1.nde sayaçlarınız okunarak Bölge müdürlüğü tarafından EPDK kuralları ve katsayıları esas alınarak faturalandırılmaktadır.

İşletmeye su temini OSB tarafından temin edilmektedir. Her parselin girişinde temiz su hattı hazır vaziyette bulunmaktadır.

Evet . Bölgemizdeki katılımcılara tahsis yapıldıktan sonra toplam alan metrekaresi üzerinde aidat kesilmektedir.