www.orduosb.com

İmar Ve Altyapı


İmar ve Altyapı

İmar ve Alt yapı hizmetleri bölge müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

İmar Süreci 

İmar sürecinde proje kontrolleri, yapı ruhsatının verilmesi, yapı kullanma izin belgelerinin tesisi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi bölge müdürlüğü teknik ekibinin görevleri arasındadır. 

02/02/2019 tarihili 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 60. maddesine göre; 

Arsa Tahsis Sözleşmeri sonrasında, 

1- Proje Teslim ve Tasdik = 1 yıl 

2- Yapı Ruhsatı = 2 Yıl süreleri ile sınırlandırılmıştır. 

Proje teslim ve Tasdik işlemlerinin gecikmesinden kaynaklı problemlerde ilgili yönetmeliği göre 6 ay daha ilave süre verilebilmektedir. 

Yapı Ruhsatının 2 yıllık süresi içerisinde tamamlanamaması halinde yönetim kurulu başkanlığı tarafından makul sebeplerin varlığı söz konusu ile 2 yıl daha ek süre verilebilmektedir. İlaveten sürenin yetersiz kalması söz konusu olursa bakanlığa yapılan müracat ile 1 yıl daha ilave süre verilebilir. 

Yapı Kullanma İzin Belgesini alınmasına mütaakip İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yine Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Tüm işlemler Bölge müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup her aşamasından bölge müdürlüğü ekipleri kontrol ve denetim yetkisine sahiptir. 

Alt Yapı 

Alt yapı hizmetlerinde atık su deşarjı bölgemiz alt yapısı ile toplanıp OSKİ ile yapılan protokol ile birlikte Bölgemiz içinde bulunan Terfi istasyonu sayesinde Belediye Atık Su Arıtma Tesisine deşarj edilmektedir. 

Kanalizasyon Bağlantı izinleri yine Bölge Müdürlüğümüz tarafından Uygulama yönetmeliği usul ve esaslarına göre belgelendirilmektedir.