www.orduosb.com

Elektrik


Elektrik

Bölge de faaliyet gösteren işletmelere elektrik dağıtım hizmeti Ordu OSB tarafından verilmektedir. 4628 sayılı elektrik piyasası kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca enerji piyasası düzenleme kurulunun 05.06.2008 tarih ve ED-OSB/1632-9/1197 sayılı kararı ile ORDU OSB’ye 49 yıllığına  Elektrik Dağıtım Lisansı verilmiştir. Bu sayede EPDK’nın belirlemiş olduğu Ulusal Tarifelerden 4 nolu tarifeden 1 nolu tarifeye geçilmiş ve tedarikçi ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği sanayicilerimize % 25 daha ucuz enerji temini sağlanmıştır. 
     Ordu OSB'nin elektrik ihtiyacı, arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz olarak temin edilmekte, elektrik şebeke, trafo ve ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave kablolama ve tamir işleri, dağıtım şebekesinde bulunan dağıtım kabinleri trafo ve tüm ekipmanlarının periyodik bakımları Yönetim Kurulumuzca yaptırılmakta, ayrıca katılımcımızın da kendi tesislerinde ki yapması gerekli her türlü işletme ve bakım çalışmalarında bilgilendirilmesi yapılarak, 24 saat hizmet verilmektedir.

     18,2 MW kurulu gücümüz bulunmakta olup aylık ort demant değerimiz 6.5 MW’tır. Ordu OSB'de faaliyet gösteren katılımcı tesislerindeki aylık enerji tüketimimiz ise  2.5 milyon kWh civarında seyretmektedir.

     Bakım veya zorunlu elektrik kesintilerinde katılımcımıza elektrik kesintisi planları önceden mesaj yoluyla bildirilmektedir.

     Bölgemiz elektrik şebekesi Ordu TM den 3000 m yeraltı OG  4(1x240 mm’2 XLPE) 1 adet yedekli olarak gelmekte olup ana trafo kabinimize girmekte ve 3/0 piegon olarak ring hattımız, katılımcılara ise swallow çıkışlı olmak üzere havai hat olarak toplam 7 adet trafo kabinimizden dağıtımı yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 1000 m 3 (1X95/16 mm’2) XLPE (müşteri çıkışı),1700 m 3(1x150/25 mm2) XLPE ( ring hattı giriş-çıkış) olmak üzere dağıtım kabinlerimizden çıkışlarımız bulunmaktadır. 

     Ordu OSB elektrik şebekesi, arızaların minimum olacak şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiştir. Katılımcı trafo tesisleri kabin ve direk tipidir.

     Elektrik bakım ve işletmesi, faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ordu OSB nin cadde, sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi de Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Hedefimiz Ordu OSB'ye yatırım yapan sanayiciye kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisi temin etmektir.

     Ayrıca; Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların tüm proje onayları ve geçici kabulleri Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım firması  YEDAŞ tarafından yapılmaktadır.